Dagens spørsmål til Per Egil Hegge
12.01.2015
Gjøre forskjell
 

Å gjøre forskjell på folk regnes som galt, særlig i likestillingens naturlige hjemland, Norge. Det betyr å behandle folk forskjellig når man burde ha behandlet dem som likeverdige, eller likt. Å gjøre forskjell på barn regnes som desidert uklok foreldrepolitikk, for ikke å snakke om besteforeldrepolitikk overfor barnebarn.

Mer språklig problematisk er uttrykket "gjøre en forskjell". Statsminister Erna Solberg brukte begrepet hele ni ganger i sin nyttårstale, og i det politiske toppskiktet i kongeriket er det etablert: Jonas Gahr Støre, som da var utenriksminister, utga i 2008 en bok med tittelen Å gjøre en forskjell.

Den gangen fikk jeg ca. 30 brev fra kritikere som mente at det korrekte måtte være "å utgjøre en forskjell"  altså opptre på en slik måte at det innebærer en forskjell. Blant synonymene til ordet "utgjøre" er både "være" og "innebære" oppført i ordbøkene.

 

Hvis vi driver dette avgrensede forskningsprosjektet videre, finner vi at "utgjøre en forskjell" kan skilte med 210.000 treff på Google. Et betydelig antall av disse sitatene er kritikk av "gjøre en forskjell", med spørsmål om det ikke i stedet bør hete "utgjøre en forskjell" hvis man vil skrive korrekt norsk. Da blir det vrient med statistikken.

Enda mer vrient blir det at "gjøre en forskjell" får tett oppunder 600.000 treff  ved siden av at den politiske kjøttvekta antagelig gir store ekstra utslag når både regjeringssjefen og den som er ute etter jobben hennes, er enige.

Vi kunne jo hevde at det bør hete gjøre forskjell på folk (klanderverdig), men utgjøre en forskjell (rosverdig, dristig og initiativrikt). Men når usus, faguttrykket for bruksmåte eller brukspraksis, kan skilte med så store tall og Støre/Solberg på toppen, er det fare for at vi menige rammes av Gustav Frödings ord om at det ER forskjell på folk: "Vi andra känna oss ynkligt små".

 
Per Egil Hegge
 
I morgen:
 
Siste 10 spørsmål til Per Egil Hegge:
"Samvalg"
Kjempelinse
Å ligge
Insentivere
Derfor, altså
Ikke bare moro
Striskjorte
Globalt språk
Fjorårssnø
Idrettsnytt
 
Temaer:
Adjektiver
Adverb
Aksenttegn
Aktiv-passiv
Aktive verb
Artikkel
Artsforskjell
Avisspråk
Bastardformer
Begreper
Bestemt-/ubestemt form
Betydningsnyanser
Bevegelsesverb
Bibelske uttrykk
Bindestrek
Både og
Bøyning
Da og når
Dativ
De og dem
Dialekt
Dobbelt opp
Dobbeltbestemmelse
Dobbeltnektelser
Eiendomspronomen
Enda og ennå
Endret betydning
Entall og flertall
Epidemiord
Fagspråk
Faste uttrykk
Feil betydning
Feil ord
Forkortelser
Forstavelser
Fortidsform
Forveksling
Fra dansk
Fra engelsk
Fra fransk
Fra gresk
Fra italiensk
Fra latin
Fra russisk
Fra spansk
Fra svensk
Fra tysk
Fremmedord
Fuge-s
Futurum
Fyllord
Galt ord
Genitiv
Geografiske navn
God ordbruk
Gradbøyning av adjektiv
Hans/hennes/sin
Hjelpeverb
Homonymer
Infinitiv
Juridisk terminologi
Kasus
Kjønn
Klønete språk
Komma
Komparativ
Konjunksjoner
Kontaminasjon
Metaforer
Misvisende
Motsetninger
Muntlig språk
Nektelse
Nyanser
Nydannelser
Nye former
Nye ord
Nynorsk
Objektformer
Offisielt språk
Og og å
Ord og uttrykk
Ordbilder
Ordbruk
Orddeling
Ordlek
Ordlikhet
Ordrekkefølge
Ords betydning
Ordskille
Ordstilling
Ordvalg
Ordvalører
Overdrivelse
Overflødigheter
Oversettelse
Overskrifter
Partikler
Partisipper
Parverb
Perfektum
Pleonasme
Preposisjoner
Preposisjonsledd
Pronomener
Relativsetninger
Riksmål og bokmål
Sammenblanding
Sammenføyning
Sammenligning
Sammensetninger
Sammenskrivning/særskrivning
Samsvarsbøyning
Selvmotsigelse
Setningsbygning
Skrivefeil
Skrivemåter
Slang
Slurv
Sportsspråk
Språktabber
Sterke verb
Subjekt
Subjektsregelen
Superlativ
Særskriving
Tabloidspråk
Talemåter
Tallord
Tegnsetting
Tidsbruk
Tidskonjunksjon
Transitive og intransitive verb
Tvekjønnede ord
Tvetydigheter
Ubestemt artikkel
Uklarheter
Usus
Verb
Verbalsubstantiver
Vokabular