Spørsmål til Per Egil Hegge
22.07.2005
Rødvinsglass
 
Det må hete vinglass, men rødvinsglass. Og hvorfor? Hvor kommer s-en fra? Regelen er at et sammensatt ord får en ekstra s når det ene ordet i sammensetningen selv er sammensatt. Ut fra det skulle det ha hett sparebanksrente, men det heter sparebankrente. Og det må hete unionsoppløsning, regionsavis, generasjonskløft og bataljonssjef, men elektronanalyse, kanonkonge og kanongranat. Ord som ender på ion, får gjerne s i fugen, men ikke de som ender på on med foregående konsonant.
 
Så heter det medlemskap uten s i fugen, men sinnssyk og rettssak med s. Der skimter vi en slags regel: Når det siste ordet i en sammensetning er et selvstendig ord (syk og sak), får vi ofte, kanskje oftest, s. Når detbare er et påheng, som skap i medlemskap, er det ikke plass til eller bruk for s-en. Merk forskjellen mellom slektskap, altså det å være i slekt, og slektsskap, som må være et skap som har fulgt slekten i noen generasjoner. Men en regel som dekker så noenlunde, har vi ikke. Det blir som med e-en: Lær hvert enkelt ord.
 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte