Spørsmål til Per Egil Hegge
27.07.2005
Damer og menn
 
En leser påtaler ordbruken hos en stortingsrepresentant som i Aftenposten 13. juli sier at Høyre har godt med lederkandidater  det er både dyktige damer og menn. Men er damer og menn korrekte paralleller? Har vi i dagens Norge klare regler for bruken av ordene kvinner/damer og menn/herrer?
 
Kvinner og menn dreier seg vel først og fremst om gruppeinndeling etter kjønn, mens damer og herrer har, eller i hvert fall hadde, et mer sosiologisk innhold. Men innsenderen har funnet stor inkonsekvens. Således kalles håndballag for jenter i yngste gruppe D10  de er altså allerede damer. Selv har vi hørt om spreke jenter i 60-årsalderen. Og sier vi dama til Hans er det kanskje ikke hennes sosiale status vi ønsker å henlede oppmerksomheten på, for ikke å snakke om hva som ligger i uttrykket DEN dama! Det riktige ville nok være å si kvinner og menn, og damer og herrer, ikke damer og menn. I gamle dager, da Høyre var Høire, ville noget sådant aldri ha skjedd.
 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte