Spørsmål til Per Egil Hegge
01.04.2006
Ord for dagen
 

Det kan virke som ord for narrenes dag, men det er sant og visst, og ingen aprilspøk, som H. C. Andersen nesten sier. Et av de mer interessante forslag som litt tidligere i dette århundret ble fremmet på møte i Norsk språkråd (siden reorganisert og omdøpt til Språkrådet) kom fra en amanuensis i norsk ved Universitetet i Oslo.

Han mente at det burde bli adgang til å gi alle svake verb a-endelse som valgfri form, slik at det ikke bare kan hete har dansa, har kasta, har hoppa, former som finnes naturlig i svært mange norske dialekter. Han ville også gi denne mulighet til verb som leve, greie, bygge  altså har leva, har greia, har bygga.

 

Neida, dette ble ikke vedtatt, ikke engang tatt opp til votering. Men han mente det ville forenkle systemet. Det ville det jo også gjøre hvis vi sløyfet en brysom ting som intetkjønn, og fikk litt system og orden ved å tillate en tak, en kjønn og en system. For ordens skyld: Han foreslo ikke det.

Men det kaster vårglans over den første aprildagen når vi kan minne om at noen fageksperter gjerne legger fram greia si, uten å ha sjenerende solid fotfeste på norsk folkemåls grunn.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte