Spørsmål til Per Egil Hegge
25.06.2006
Å mele syke mødre
 

Når faste uttrykk sammenblandes, kan det bli ganske morsomt, og det at humoren er utilsiktet, gjør den jo ikke dårligere. En av våre mer vettuge kommentatorer presterte følgende i en radiodebatt for snart fire uker siden:

Opprørerne rører i spilt vann. De to uttrykkene her er fiske i rørt vann og gråte over spilt melk.

 

Man fisker i rørt vann når man har forsøkt å gjøre en situasjon mer grumset og uoversiktlig enn den var, eller forsøker å dra fordel av at andre har rotet det til slik at situasjonen kan utnyttes til egen fordel.

Gråte over spilt melk gjør man når man jamrer over uhell som det er for sent å gjøre noe med. Det er spilt energi.

Den klassiske sammenblandingen, eller kontaminasjonen, som ekspertene helst sier, den er laget som avskrekkende eksempel, er advarselen mot å mele sin egen syke mor under en stol.

Vi stikker noe under stol når vi forsøker å skjule noe, vi meler vår egen kake når vi bare tenker på egen fordel, og vi snakker for vår syke mor når vi forsøker å oppnå egen fordel under dekke av å tale andres sak. Men melingen av syke mødre er nok et laget eksempel.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte