Spørsmål til Per Egil Hegge
14.12.2006
Juristkontakt
 

Så heter et blad for jurister, og der kan man finne eksempler på hvordan jurister skriver før de har lært å uttrykke seg.

Historien gjelder lærlingjobber i FN-systemet, og det må naturligvis hete internship på moderne norsk. Det regnes som verdens mest populære ubetalte jobb, "men få norske jusstudenter vet at de kvalifiserer."

Man kvalifiserer seg for noe, og da er man kvalifisert, men på norsk kan vi ikke si at vi eller han kvalifiserer.

Det blir verre: "Dette er midt i min drømmejobbs smørøye, forklarer X entusiastisk. Den ellers streetwise røslige Oslo-gutten " osv.

Streetsmart er et vanlig engelsk ord som nærmest betyr slu, kvikk i begripelsen, en som vet å te seg, Streetwise er litt sjeldnere, men begge ordene har ett til felles: Dette er ikke norsk.

 

Til slutt: "Interpretører må kunne simultanoversette til minst ett av de seks offisielle FN språk ..."

Det bør hete FN-språk (de er engelsk, fransk, russisk, spansk, kinesisk og arabisk). Tolk heter interpreter på engelsk, Men en interpretør på norsk er gjerne en som fortolker musikk, altså fremfører den.

I det hele tatt: Dette er svært umusikalsk jus. Men regningene er sikkert skrevet med stor fingerferdighet.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte