Spørsmål til Per Egil Hegge
23.01.2007
Forfordeling
 

Verbet å forfordele volder vanskeligheter. Det betyr å gi noen mindre enn hva de egentlig og rettmessig skulle ha hatt.

"Hun ble forfordelt" betyr at hun fikk mindre enn det som tilkom henne.

Rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI og skolens styreleder, Inge K. Hanssen, mener ikke det. I Aftenposten for en uke siden skrev de: "I dag skjer det en systematisk forfordeling av internasjonale læresteder, sammenlignet med tilsvarende skoler i Norge."

Men av sammenhengen fremgår det at det de to herrer påtaler, er at de utenlandske læresteder fordelbehandles. Da burde det ikke ha stått forfordeling. Det er heller ikke så bra med "forfordeling ... sammenlignet med tilsvarende skoler i Norge." En forfordeling innebærer alltid en sammenligning, så ved siden av at verbet er brukt galt, er "sammenlignet med" osv. en overflødighet.

 

I dag setter vi til side et av spaltens prinsipper og navngir to personer som ikke tilhører en av tre grupper som alltid henges ut: 1) Redaktører. 2)Professorer. 3)Regjeringsmedlemmer, her medregnet partiledere. De som vil påtale det, bør huske at spaltens jeg er eneveldig, enerådig - og naturligvis ufeilbarlig.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte