Spørsmål til Per Egil Hegge
10.05.2007
Nødvendigvis
 

Spørsmål til Per Egil Hegge.

Plasseringen av adverbet nødvendigvis er med et fint ord betydningsdifferensierende. Det vil si at en setning skifter betydning avhengig av hvor vi plasserer ordet, særlig i forhold til et annet adverb, nemlig ikke, og andre nektelsesadverb. Her er et eksempel fra redaktør Harald Stanghelles nyhetskommentar i Aftenposten 21. april:

"For selv med den rødgrønne koalisjonen, med barnehageløft og Soria Moria er det som om Arbeiderpartiet etter snart to år i regjering har manglet den store visjonen. Slik er det nødvendigvis ikke lenger".

Av sammenhengen fremgår det at kommentatoren nok mener å si at dette med visjonsmangelen ikke lenger er en opplagt sak. Da måtte det ha stått: "Slik er det ikke nødvendigvis."

 

Det klargjørende nøkkeleksempel lyder: "Paven er nødvendigvis ikke gift, men biskopen i Agder er ikke nødvendigvis gift."

Den siste kommer ikke nødvendigvis i konflikt med bestemmelsene for sitt embete hvis han inngår ekteskap, men det gjør den første.

Forskjellen gjelder også i leddsetninger: "Han sa at det ikke nødvendigvis er tilfellet" (det er usikkert) kontra "han sa at det nødvendigvis ikke er tilfellet" (det er opplagt).

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte