Spørsmål til Per Egil Hegge
15.08.2007
Svorsk
 

Dansk, norsk og svensk ligger så nær hverandre at det kan være vanskelig å holde danske og svenske uttrykk utenfor den språklige riksgrensen. Uttrykket "enn så lenge" er en direkte gjengivelse av det svenske än så länge. Problemet her er at än betyr ennå, og "enn så lenge" er faktisk en meningsløshet i norsk. Det er bedre med foreløpig, hittil, så langt. Å ta noe på alvor er også svensk, men det er så godt innarbeidet i norsk at det er vanskelig å hevde at det ikke er brukbart. Opprinnelig het det "ta noe alvorlig", og det er ikke noe i veien for å bruke den varianten.

 

Svensk sniker seg enda lettere inn når vi skal gjengi en svensk uttalelse på norsk. Dagens Næringsliv hadde to gode - god i betydningen belysende - eksempler 3. juli i en artikkel om forholdet mellom Volvo og Ford. En svensk professor i København uttalte til Dagens Nyheter at han var "litt trøtt på ryktene om hvem som skal kjøpe Volvo". Å være trøtt på noe er en klar svesisme - i Norge blir vi trette, eller trøtte, av noe. Han fortsatte med å opplyse at et selskap "lenge var eiere til halve Saab", og også her er preposisjonsbruken ute å kjøre, eller ute og kjører på svenske veier.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte