Spørsmål til Per Egil Hegge
29.12.2007
Findability
 

Mange spør hvorfor ikke norske medier kan karre seg opp på samme nivå som for eksempel britiske. Det kan jo ha noe med journalisters utdannelsesnivå å gjøre; eksempelvis er den nye sjefredaktøren i The Times flytende i japansk og kinesisk, og mye tyder på at han kan engelsk også. Men undertiden blunder selv den gode Homer (oldtidsdikteren, ikke H. Simpson), og denne historien bør få skadefryden til å nå de helt store nasjonale romjulshøyder.

BBC skrev nylig et refusjonsbrev til en filmskaper som har laget en rekke dokumentarfilmer, og som nå er i gang med en film om komponisten Ralph Vaughan Williams (1872-1958). Der heter det at dette ikke passer inn i BBCs nye visjoner, men "la meg få vite det hvis herr V. Williams skulle ha en viktig premiere i fremtiden, da en slik findability kunne gjøre en revurdering mulig."

 

Filmskaperen lurer på hva findability betyr, og det gjør enhver engelsk ordbokredaktør også.

Finnebiliteten måtte være en rimelig norsk oversettelse av det nye ordet. Det er i det minste akkurat like meningsløst og ikkeeksisterende, like meningsløst som det er å vente en premiere fra en mann som har vært død i snart 50 år.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte