Spørsmål til Per Egil Hegge
22.08.2008
Adferdsregulering
 

Det står ikke akkurat noen varmende bris av hygge fra ordet i overskriften, det bringer tanken hen på litt for klåfingrede diktatorer og deres styresett. Men eldre mennesker mener jo at de unge iblant, og særlig om våren, kan ha nytte av en antydning om at oppførselen bør endres. På en skole i Vestfold klådde man etter å gripe fatt i disse problemene, og Tønsbergs Blad informerte om det:

"Som et ledd i det adferdsregulerende arbeidet ved skolen, har ledelsen ved (skolens navn) nå bestemt seg for å sette bluferdighetsfoten ned. Kyssing, klining og klåing er ikke lenger akseptert. Den som bryter dette påbudet vil i første omgang bli tilsnakket. Hjelper ikke det, vil hjemmet bli informert."

 

Bluferdig blir i ordboken definert som tilbakeholden, særlig på det seksuelle området, og bluferdighet er substantivet. Det er mange årsaker til at det kan virke litt gammelmodig, og vi skal la dem ligge.

Men "å sette bluferdighetsfoten ned" er ikke noe heldig uttrykk, selv om nesten alle som er litt opp i årene, og som herjes tilstrekkelig av glemselen, absolutt mener at de unge har et sterkt behov for tilrettevisninger, gode råd, bedre adferd, mer bluferdighet og mye annet.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte