Spørsmål til Per Egil Hegge
14.10.2008
Tatt på kornet
 

Ordspill er risikosport, særlig i journalistikken, og ofte, kanskje oftest, blir det nokså mislykket. Desto større grunn er det da til å fremheve de gangene det går bra, og i dag blir det to utmerkelser til Dagens Næringsliv for kreativ språkbruk i sommer.

Først overskriften «Yara tatt på kornet» en julidag hvor det ble meldt at firmaet Yara, som lever av å produsere og selge gjødsel, ble utsatt for inntektssvikt fordi kornprisene sank og etterspørselen dermed gikk ned. Å ta på kornet er et uttrykk fra skytternes verden, og det er fordi man bruker uttrykket korn om den lille tappen i et geværsikte. Hvis en karikaturtegner har tatt noen på kornet, har han eller hun truffet blink, dvs. tegnet sitt objekt slik at poenget er klart.

I august hadde avisen en artikkel om matfestivaler, som er blitt svært populære, og da slo redaksjonen til med «Ganefart til matfestivaler.» Kanefart er en vinterutflukt med slede, helst trukket av hester med bjeller. For at det skal bli ekstra festlig, er det gjerne også fakler på sledene.

Kort sagt: FLOTT!

 

Så kan vi vende tommelen ned for denne - om en rev som hadde søkt tilflukt på en bensinstasjon: «Shellden gjest», sto det. Uff.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte