Spørsmål til Per Egil Hegge
03.11.2008
Samfunnskritikk
 

Konsernsjefene i en rekke energiselskaper i Norge, fra Troms til Sørlandet hadde samlet seg om et innlegg i Aftenposten 14. oktober, og det gnistret det av. Innledningssetningen var litt spesiell: "Strømnettet i Norge fremstår som en stadig mer samfunnskritisk infrastruktur."

Forfattere, forskere og samfunnsdebattanter er gjerne samfunnskritiske; i den vanlige betydningen av ordet er det en viktig del av jobben deres å øve samfunnskritikk. Men "en samfunnskritisk infrastruktur" er litt uvanlig ordbruk, for å si det forsiktig.

 

Ordet kritisk kan brukes i betydningen avgjørende, som "kritisk alder" eller "kritisk masse" i fysikken. "This is critical" betyr på engelsk at det har avgjørende betydning, at det går riktig galt hvis det svikter. Det må være slik det er ment i den siterte setningen. Men det må man lese seg til, og god norsk er det ikke. Av resonnementet fremgår det at strømnettet er så viktig for samfunnet at situasjonen vil bli kritisk hvis det ikke utbygges og vedlikeholdes på forsvarlig måte. Kortversjonen av slike innlegg er "vi må ha mer penger, ellers går det galt, og mørket senker seg."

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte