Spørsmål til Per Egil Hegge
06.03.2004
Forfordelt
 
Hei!
Hva betyr det å forfordele?
Takknemlig for svar
 

Verbet å forfordele betyr å gi noen mindre enn de rettmessig skulle ha hatt.

«Hun ble forfordelt under skilsmisseoppgjøret» betyr at hun fikk mindre enn det som rettelig tilkom henne. Men på 1990-tallet ble ordet satt på indeks, altså på forbudslisten, i NRK, fordi minst halvparten av oss tror at det betyr det motsatte, og dermed oppstår et kommunikasjonsproblem. Antagelig holder ordet på å forandre mening til det stikk motsatte, et såkalt pendelord.

Et annet som kan være ute på den samme sklien, er bramfri. Det betyr egentlig beskjeden, tilbakeholden, og det forstår vi hvis vi tenker på uttrykket «med brask og bram». Er man fri for bram, er det ikke mye høy sigarføring.

Men på dansk har det forlengst skiftet betydning, slik at «han udtalede sig bramfrit» betyr at han tok kraftig i.

I Aftenposten forsøker vi å unngå de to ordene: En litt feig strategi, men når halvparten av brukerne misforstår det, og halvparten av forbrukerne gjør det også - hva kan man ellers foreta seg?

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte