Spørsmål til Per Egil Hegge
12.09.2009
Flere forholdismer
 

Det er på tide med en ny runde forholdismer, altså bruken av "i forhold til" som en sekkepreposisjon i stedet for "hva angår", "når det gjelder", eller som erstatning for ord som om, fordi, mot, av, i retning av - alt ettersom.

En av de bedre kunne noteres 6. juli, da en av Senterpartiets fremste talsmenn bidro med dette i NRK: "Den debatten får vi i forhold til at flere og flere vil ha kreftbehandling i forhold til kjæledyrene sine." Dette eksemplet, fra Dagsnytt 15. juli, ligger ikke langt etter: "Mange barn i Norge lever i en alvorlig situasjon i forhold til ekteskap."

 

En av Fremskrittspartiets fremste trønderske talsmenn bidro med dette 14. august: "Men æ har det jo litt vanskelig, æ da, vet du, i forhold til når vi snakker om LO."

Derimot har en innsender, i likhet med spaltens redaktør, notert seg at justisminister Knut Storberget nå holder seg langt unna "i forhold til". Det går oftest bra, men kanskje ikke her, i Politisk kvarter 8. juli: "... folk skal føle trygghet oppimot egen sikkerhet". For et halvt år siden ville han sannsynligvis ha sagt at "folk skal føle trygghet i forhold til sin egen sikkerhet". Men trygghet for sikkerheten? Hm.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte