Spørsmål til Per Egil Hegge
19.10.2009
Klokkertro
 

Det er ikke alltid like enkelt å vite om det heter klokketro eller klokkertro, men det er altså det siste som er riktig.

Det kommer av ordet klokker, en yrkesbetegnelse for prestens medhjelper, noen ganger også kalt kirkesanger.

Resonnementet bak ordet klokkertro er at det er en meget fast, kompromissløs, ureflektert, enkel tro, uten finurlige intellektuelle resonnementer eller tilløp til teologisk utdannelse og dypere filosofi.

"Han har klokkertro på foretagendet" betyr at han tror uten forbehold og uten særlig vilje til å høre på motforestillinger, enn si vurdere dem.

 

I midten av september var det en økonomiavis som refererte et medlem av kursanalytikernes beskjedne skare, og han var "klokkerklar i sin anbefaling" av et cruiserederi som det absolutt burde investeres i.

Det heter nok klokkeklar, og årsaken til det er at klokkenes klang, særlig kirkeklokkenes, alltid er klare i sin klang.

Ofte betydelig klarere enn børsanalytikere, til og med. Hvis klokkerne ikke har forandret seg, er det all grunn til å formode at de holder seg unna investeringer i cruisefart.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte