Spørsmål til Per Egil Hegge
15.01.2010
King i oversettelse
 

Det er Martin Luther King jr.s fødselsdag; nobelprisvinneren ville ha fylt 81 år. 11. desember, i kommentarer til president Obamas Nobel-tale, brukte både VG og Dagbladet et berømt avsnitt fra Kings tale i Washington i 1963. Originalen lød: "I have a dream - that one day my four little children shall live in a nation where they will be judged not by the color of their skin, but by the content of their character."

 

I VG ble det til "Jeg har en drøm om at en dag vil mine fire små barn få leve i en nasjon hvor de ikke blir dømt etter deres hudfarge, men etter innholdet i deres karakter".

Dagbladet: "Jeg drømmer om en dag da mine fire barn lever i et land der de ikke blir vurdert ut fra sin hudfarge, men ut fra sin menneskelighet."

Dette er 5-0 til Dagbladet over VG. Først fordi Akersgatas eneste gjenværende redaksjon ikke mestrer problemet sin/deres, dernest fordi "judged" her betyr vurdert, ikke dømt.

Så fordi Dagbladet oppnår bokstavrim ved å oversette nation med land. Fire barn lyder bedre på norsk enn fire små barn, og til slutt er "menneskelighet" et mye bedre uttrykk enn "innholdet i deres karakter", som klinger oppstyltet og unorsk.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte