Spørsmål til Per Egil Hegge
21.09.2010
Utfor klippen
 
Et gammelt romersk ordtak sier at det ikke er langt fra Capitol til Den tarpeiske klippe  et sted hvor mange forliste. I det ligger en påminnelse om at den som er på toppen, svært raskt kan ende i fornedrelse og konkurs. Mer folkelig er tankegangen utmyntet i en amerikansk schlager fra første halvdel av forrige århundre: I was a big man yesterday, but boy, you oughta see me now.
 
En av avisens lesere tok i vår for seg kampen mot sykefraværet, og han hadde funnet en ny vri. Han spurte om statsminister Stoltenberg vil gå inn i historien som den som administrerte nasjonen utfor den hollandske klippe eller den som grep oss i fallet.

Den hollandske syken er et kjent, om enn ferskt, begrep i økonomien og henspiller på det høye offentlige pengeforbruket i Nederland på 1970-tallet. Det medførte inflasjon, dyrere nederlandske produkter, nedgang i eksporten og høy arbeidsløshet. Men den hollandske klippe er ikke det heldigste uttrykket, tatt i betraktning at selv Danmark har flere klipper og fjell enn Nederland. Fiks nyskaping kan være nettopp det, altså fiks, men isbreer på Java, palmer i Finnmark og klipper i Holland tøyer både geografien og språket litt for langt.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte