Spørsmål til Per Egil Hegge
08.12.2010
Norrbagge
 

Det litt nedsettende uttrykket norrbagge, som svensker kan finne på å bruke om nordmenn uten at de mener noe særlig ekkelt med det, har en uklar opprinnelse. Mange oppslagsverker henviser til at bagge i noen svenske dialekter er betegnelsen på en værs (men altså ikke enhvers) kjønnsorganer. Dermed vil mange barske nordmenn sikkert protokollføre det som en hedersbetegnelse.

 

Men svensker mener det er avledet av det gamle navnet på Baghaholmen, som Bohus festning ligger på. Festningen het opprinnelig Baghahus, senere sammentrukket til Bohus. Første ledd har adjektivet bágr som rot. Det betyr vanskelig, besværlig, og gjelder, sympatisk nok, ikke nordmennene, men den problematiske elveleden i Göta-älvens nordre løp. Dette var grensen mellom Norge og Sverige helt til freden i Roskilde i1658, og de som bodde på nordre bredd, var altså norrbaggar. Bagge er et forholdsvis vanlig elvenavn i Norge, det finnes bl.a. både i Skien og på Sørlandet, og det forekommer som familienavn. Flere historiske personer, både i Norge og Danmark så vel som Sverige heter Bagge. De tidligste satte spor etter seg i historien allerede på1200-tallet. Så uansett kan det være noe å skryte av.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte