Spørsmål til Per Egil Hegge
24.03.2013
Plast og plastikk
 

Flere norske aviser kunne i februar fortelle at en engelsk forfatter hadde betegnet hertuginnen av Cambridge, Kate, f. Middleton, som en plastikkprinsesse. En kjemikyndig leser mener at det burde ha stått plastprinsesse, i betydningen en person som ikke er ekte, men laget av plast. Problemet her ligger ganske enkelt i at plastic på engelsk blir feilaktig oversatt til plastikk, ikke til det riktige: plast.

Vår lærde brevvenn minner om at plastikk kan bety billedhuggerkunst, formende kunst, dans, eller kunsten å forme eller modellere noe. Adjektivet plastisk brukes om kirurgi, oftest hvis det er tale om å pynte på noe som er gått i stykker eller operert bort, eller det er utilfredsstillende fra naturens side.

For dem som har behov eller interesse for mer detaljerte kunnskaper, er plast et syntetisk materiale som er laget ved polymerisasjon eller polymerisering. Det er en fellesbetegnelse på kjemiske prosesser og reaksjoner hvor forholdsvis små molekyler reagerer ved å binde seg sammen til mye større molekyler, kan leksikonet fortelle oss. De høymolekylære stoffene som dannes, kalles polymerer. Råstoffet for disse prosessene er olje, og ved den kjemiske prosessen skapes forskjellige typer plast. Men til plastikk blir de ikke.

Forfatteren, som er prisbelønt, mener sannsynligvis at det er noe kunstig ved hertuginne Kates rolle eller adferd, og at det var derfor hun fortjente å bli kalt plastprinsesse. Statsministeren, David Cameron, imøtegikk dette synspunktet.

 

Vår avislesende venn har funnet ut at det er like galt når Dagbladet skriver at Nord-Korea bruker plastikk foran vinduene, eller når VG forteller om en mann som bygger en modell av Noahs ark med plastikkfigurer. Det er plast det er tale om. Dessuten er det tale om sviktende oversettelse i kombinasjon med utilstrekkelige kjemikunnskaper.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte