Spørsmål til Per Egil Hegge
14.12.2013
Flertallsadjektiver
 

Hvis det er noe som virkelig er vanskelig på bokmål/ riksmål, er det samsvarsbøyning av partisipper som står som adjektiv. På nynorsk er det greit: Dersom vi får eit tilbod, er vi anten interesserte i det, eller vi er ikkje interesserte. Også på svensk og dansk skal det være flertall her. Men på bokmål bør det hete vi er interessert i tilbudet.

Hva er så regelen? Det er ikke sikkert vi bør anvende et så kompromissløst ord som regel, men tendensen er at vi samsvarsbøyer når partisippet betegner en varig tilstand og hovedvekten ligger på den. Hvis adjektivet er mer kortvarig, eller hvis det fungerer som verb, bøyer vi ikke. Et brukbart eksempel er dette setningsparet: Beboerne er evakuert kontra beboerne er evakuerte. Den første setningen betyr at beboerne er blitt evakuert på grunn av krig, brann, jordskjelv, skred eller oversvømmelse. Den siste, beboerne er evakuerte, innebærer at beboerne består av en gruppe evakuerte. Barna var passivisert, og de vernepliktige ble mobilisert. En annonse 25.11. om brannfare ved enkelte vaskemaskiner gjaldt dem "som er berørte". Det burde ha stått "som er berørt".

 

En innsender mener at mange av disse -ere-verbene blir "maltrakterte", og han markerer at det nettopp ikke skal hete det: Verbene blir maltraktert. Men hva med en gruppe personer som er skuffet? Er de desillusjonert eller desillusjonerte? Jeg ville stemme for det siste; skuffelsen kan bli av en viss varighet.

Det er til og med tenkelig at nyansen kommer frem på denne måten, uten at jeg regner med at alle leserne blir fornøyd med den forklaringen (og det heter ikke "bli fornøyde med"): Husene er hvitmalte  fordi det må forutsettes at malingen sitter en stund. Men husene er nymalt  for det er en nyhet som ikke varer.

Duger ikke dette, kan sånne som jeg føle seg sure og misforstått. Ikke misforståtte.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte