Spørsmål til Per Egil Hegge
07.06.2004
Noen hver
 
Hva med uttrykkene «alle og enhver», «noen hver» og «noen og enhver»? Det spør en elektronisk brevvenninne om, og det kan hun gjerne gjøre.
 

«Alle og enhver» betyr hver eneste en. «Noen hver» betyr temmelig mange, kanskje de fleste, som i «dette er vanskelig for noen hver».

«Noen og enhver» er det ikke noe som heter, rett og slett fordi det er en selvmotsigelse: Hvis det gjelder enhver, kan det ikke begrenses til å gjelde bare noen.

Men «noen og enhver» er temmelig utbredt. Noen hver bruker det, men ikke alle og enhver gjør det. Ennå.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte