Spørsmål til Per Egil Hegge
09.06.2004
Forhåpentlig
 
Heter det forhåpentlig eller forhåpentligvis?
 

Mange spørsmål har ikke et absolutt svar, men dette har: Det er ikke noe som heter forhåpentligvis. Endelsen - vis kjennetegner ofte et adverb, vi omdanner adjektivet sannsynlig til adverbet sannsynligvis. Men forhåpentlig er et adverb allerede. Det ser vi hvis vi forsøker å bruke det som adjektiv, og det går ikke: Vi kan ikke si «en forhåpentlig løsning», men vi kan si «en sannsynlig løsning».

Hvorfor er det da så mange som sier forhåpentligvis? Det kan være påvirkning fra svensk, for der heter det förhoppningsvis - avledet av substantivet förhoppning. Eller det kan være at vi danner det analogt (på samme måte som) sannsynligvis. Men forhåpentlig husker vi nå at det riktige er forhåpentlig.

Noen jurister bruker ordet klarligvis, som betyr åpenbart, opplagt: «Det er klarligvis slik.» Både utenriksminister John Lyng og tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith var/er hyppige brukere.

 
Per Egil Hegge

Tilbake til Hegges språkspalte