Valgomaten: Riksdekkende 2007
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti som bygger sin politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Partiet ønsker et sterkt offentlig engasjement.
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Partiets hovedmål er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.
Høyre
Høyre er et liberalkonservativt parti. Partiet ønsker valgfrihet, mer konkurranseutsetting og skattelette.
Venstre
Venstre er et liberalt sentrumsparti som vil ha lavere skatter, sterk offentlig sektor og høye avgifter på forurensning.
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti er et sosialistisk parti, som lover god og gratis oppvekst. Norge skal være foregangsland i miljøsaker.
Kristelig Folkeparti
Kristelig folkeparti er et sentrumsparti og bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag. Valgfrihet for barnefamiliene, og kamp mot fattigdom ute og hjemme er fanesakene til Kr.F.
Senterpartiet
Senterpartiet er et distriktsparti, og partiets ene store sak er EU-motstanden. Partiet går til kamp mot den urbane eliten. Ønsker mindre markedsmakt, og mer folkestyre.
Rød Valgallianse
Rød Valgallianse vil bryte ned klasseskillene, skape sosial likhet og bidra til miljørettet ressursforvaltning.
Statistikk for Valgomaten  |  Ta testen
Valgomaten er laget ut fra partienes nasjonale standpunkt i ulike saker. Dette er kun en indikasjon på hvilket parti du bør gi din stemme.